Hiển thị 1–16 của 24 kết quả

CP VTM 50

Mã sản phẩm: CP VTM 50

Đóng gói: 25 ống/Hộp

Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ 2-8 độ C

Sản xuất tại: Việt Nam

CP VTM 15

Mã sản phẩm: CP VTM 15

Đóng gói: 50 ống/hộp

Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ từ 2 – 8 độ C

Sản xuất tại: Việt Nam

HEPES Buffer 1M

Số sản phẩm: P05-01100
Đóng gói: 100 ml
Điều kiện bảo quản: 2- 8 ° C
Vô trùng: đã tiệt trùng

Kanamycin sulfate, 5 mg/ml

Số sản phẩm: P06-04050
Đóng gói: 50 ml
Điều kiện bảo quản: – 20 ° C
Vô trùng: đã tiệt trùng

Amphotericin B, 250 µg / ml

Số sản phẩm: P06-01050
Đóng gói: 50 ml
Điều kiện bảo quản: -20 ° C
Vô trùng: đã tiệt trùng