Hiển thị tất cả 6 kết quả

Giấy gói dụng cụ y tế tiệt trùng Easy – Wrap Strong

– Dòng Wrap Strong –Easy-Wrap bọc tiệt trùng (sẵn màu Xanh lam- xanh lục)
– Khả năng chống rách cao đảm bảo xử lý với các dụng cụ nặng hơn

Hãng sản xuất/Nước sản xuất: Safecare Medical Industries/ UAE

Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất.

Giấy gói dụng cụ y tế tiệt trùng Easy – Wrap Standard

– Dòng Standard wrap–Easy-Wrap bọc tiệt trùng (sẵn màu Xanh lam- xanh lục)
– Khả năng chống rách cao đảm bảo xử lý với các dụng cụ nặng hơn

Hãng sản xuất/Nước sản xuất: Safecare Medical Industries/ UAE

Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất.

Giấy gói dụng cụ y tế tiệt trùng Easy – Wrap Premium

– Dòng Wrap Premium –Easy-Wrap bọc tiệt trùng (sẵn màu Xanh lam- xanh lục)
– Khả năng chống rách cao đảm bảo xử lý với các dụng cụ nặng hơn

Hãng sản xuất/Nước sản xuất: Safecare Medical Industries/ UAE

Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất.

Giấy gói dụng cụ y tế hấp tiệt trùng Easy – Wrap Heavy Duty

– Dòng Heavy Duty wrap–Easy-Wrap bọc tiệt trùng (sẵn màu Xanh lam- xanh lục)
– Khả năng chống rách cao đảm bảo xử lý với các dụng cụ nặng hơn

Hãng sản xuất/Nước sản xuất: Safecare Medical Industries/ UAE

Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất.

Giấy gói dụng cụ y tế tiệt trùng Easy – Wrap Extreme

 

– Dòng Wrap Extreme –Easy-Wrap bọc tiệt trùng (sẵn màu Xanh lam- xanh lục)
– Khả năng chống rách cao đảm bảo xử lý với các dụng cụ nặng hơn

Hãng sản xuất/Nước sản xuất: Safecare Medical Industries/ UAE

Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất.

Giấy gói dụng cụ y tế hấp tiệt trùng Easy – Wrap Economy

– Dòng Economy wrap–Easy-Wrap bọc tiệt trùng (sẵn màu Xanh lam- xanh lục)
– Khả năng chống rách cao đảm bảo xử lý với các dụng cụ nặng hơn

Hãng sản xuất/Nước sản xuất: Safecare Medical Industries/ UAE

Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất.